Tin tức

[Sự Kiện]: Xếp Hạng Nạp Thẻ 06/12

*ĐỐI VỚI MÁY CHỦ MỞ TRONG THÁNG 8 - 9


Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian hoạt động, Mutizen tiến hành Nạp Thẻ sẽ được ghi nhận điểm số và xếp hạng trong Server, sau khi hoạt động kết thúc, Mutizen đã Nạp Thẻ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình.

Điều kiện: Mutizen tham gia nạp đạt mốc 1000 Gem sẽ được vào BXH đồng thời nhận được những phần quà hấp dẫn từ Cánh Tiên.

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Trong Tháng 8 - 9

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 06/12/2018 - 23:59 ngày 08/12/2018

Phần Thưởng

 
Bộ Blue Devil-Dark Knight
 
Bộ Blue Devil-Dark Wizard
 
Bộ Blue Devil-Fairy Elf

Hạng 1 Mutizen sẽ nhận được Thời Trang Blue Devil (Vĩnh Viễn) cực Cool

HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1
Nước Mắt Thiên Sứ
40
Mã Bài
1000
Nước Thánh Thần Trang
3
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
3
Bộ Thời Trang Blue Devil
1
Hạng 2
Nước Mắt Thiên Sứ
20
Mã Bài
600
Nước Thánh Thần Trang
2
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
2
Hạng 3
Nước Mắt Thiên Sứ
20
Mã Bài
600
Nước Thánh Thần Trang
2
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
2
Hạng 4
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 5
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 6
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 7
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 8
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 9
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Hạng 10
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Mutizen
Khi Tham Gia Nạp Đạt Mốc 1000 Gem
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3
1
Đá Thú Hồn
5
Đá Trùng Sinh
10


*ĐỐI VỚI MÁY CHỦ MỞ TRONG THÁNG 10 - 11


Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian hoạt động, Mutizen tiến hành Nạp Thẻ sẽ được ghi nhận điểm số và xếp hạng trong Server, sau khi hoạt động kết thúc, Mutizen đã Nạp Thẻ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình.

Điều kiện: Mutizen tham gia nạp đạt mốc 1000 Gem sẽ được vào BXH đồng thời nhận được những phần quà hấp dẫn từ Cánh Tiên.

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Trong Tháng 10 - 11

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 06/12/2018 - 23:59 ngày 08/12/2018

Phần Thưởng

 
Bộ Blue Devil-Dark Knight
 
Bộ Blue Devil-Dark Wizard
 
Bộ Blue Devil-Fairy Elf

Hạng 1 Mutizen sẽ nhận được Thời Trang Blue Devil (Vĩnh Viễn) cực Cool

HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1
Nước Mắt Thiên Sứ
40
Mã Bài
1000
Nước Thánh Thần Trang
3
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
3
Bộ Thời Trang Blue Devil
1
Hạng 2
Nước Mắt Thiên Sứ
20
Mã Bài
600
Nước Thánh Thần Trang
2
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
2
Hạng 3
Nước Mắt Thiên Sứ
20
Mã Bài
600
Nước Thánh Thần Trang
2
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
2
Hạng 4
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 5
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 6
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 7
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 8
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 9
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Hạng 10
Nước Mắt Thiên Sứ
10
Mã Bài
400
Nước Thánh Thần Trang
1
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Mutizen
Khi Tham Gia Nạp Đạt Mốc 1000 Gem
Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2
1
Đá Thú Hồn
5
Đá Trùng Sinh
10

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên