Tin tức

[Sự Kiện]: Nạp Mỗi Ngày

Nội Dung Sự Kiện

- Nạp Mỗi Ngày để nhận các phần quà đặc biệt từ Cánh Tiên.

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Cách 3-4 Tuần

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 05/12/2018 - 23:59 ngày 05/12/2018

Phần Thưởng


Mốc NạpVật PhẩmSố Lượng
80 Gem
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
5
200 Gem
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
5
800 Gem
Đồng
10
Sắt
10
Da
10
2000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
10
Đá Thú Hồn
2
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
4000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
15
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
6000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Cao
15
Đá Thú Hồn
5
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
15

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Cách 5-7 Tuần

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 05/12/2018 - 23:59 ngày 05/12/2018

Phần Thưởng


Mốc NạpVật PhẩmSố Lượng
80 Gem
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
5
200 Gem
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
5
800 Gem
Đồng
10
Sắt
10
Da
10
2000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
10
Đá Thú Hồn
2
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
4000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
15
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
6000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Cao
15
Đá Thú Hồn
5
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
15

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Cách 8-13 Tuần

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 05/12/2018 - 23:59 ngày 05/12/2018

Phần Thưởng


Mốc NạpVật PhẩmSố Lượng
80 Gem
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
200 Gem
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
800 Gem
Mảnh Giáp Ngựa
4
Mảnh Yên Ngựa
4
Mảnh Móng Sắt
4
2000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
10
Đá Thú Hồn
2
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
20
4000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
15
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
20
6000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Cao
25
Đá Thú Hồn
10
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
30

Phạm Vi: Cụm Máy Chủ Mở Trước 14 Tuần

Thời Gian Tổ Chức

Thời Gian Tham Gia: Từ 00:00 ngày 05/12/2018 - 23:59 ngày 05/12/2018

Phần Thưởng


Mốc NạpVật PhẩmSố Lượng
80 Gem
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
200 Gem
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
10
800 Gem
Mảnh Giáp Ngựa
4
Mảnh Yên Ngựa
4
Mảnh Móng Sắt
4
2000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
10
Đá Thú Hồn
2
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
20
4000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Trung
15
Đá Thú Hồn
3
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
20
6000 Gem
Hồn Thú Cưỡi-Cao
25
Đá Thú Hồn
10
Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao
30

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên