Tin tức

[Event 30/4 - 3/5] Niềm vui nhân đôi kỳ nghỉ lễ

Niềm vui nhân đôi khi không chỉ nghỉ lễ dài ngày mà còn có thể nhận vô số quà thưởng từ chuỗi hoạt động kỳ này tại MU Strongest - VNG. Các Mutizen nhớ Thu thập vật phẩm đổi thưởng, Vòng quay may mắn, Quà ưu đãi, Tiệm ưu đãi, Quà đặc biệt, Tích lũy nạp là có quà, Tiêu phí nhiều nhất cũng có quà... Ngoài ra, còn rất nhiều chức năng hấp dẫn khác đang chờ quý Mutizen vui chơi giải trí. Tham gia trải nghiệm để tận hưởng nét đặc sắc của MU – VNG ngay hôm nay!


Chuỗi hoạt động: NIỀM VUI NHÂN ĐÔI KỲ NGHỈ LỄ
30/4 - 3/5/2020


Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
30/4 -1/5/202010Gem Khóa *1088Thuốc EXP Pet-Cao *40Ngọc Soul * 78
50Gem Khóa *1888Thuốc EXP Pet-Cao *50Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *88
100Gió Lốc Chương +1Lông Vũ *128Nước Mắt Thiên Sứ *30
200Gem Khóa *3288Lông Vũ *228Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *188
1000Đá Phụ Ma Chương-Trung *88Huy Chương Vàng *12Tinh Hoa Báu Vật-Trung *380
2000Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *24Đá Phụ Ma Chương-Cao *28Nước Mắt Thiên Sứ *40
4000Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *1288Tinh Hoa Báu Vật-Trung *158Tinh Hoa Báu Vật-Cao *32
6000Mảnh Nước Mắt Medusa *58Đá Phụ Ma Chương-Cao *88Danh Hiệu Tỷ Phú MU *1
12000Mảnh Báu Vật Chủ Động *68Đá Gió Lv7 *4Huy Chương Vàng *22
20000Mảnh Nước Mắt Medusa *78Đá Gió Lv7 *5Tinh Hoa Công Liên Kết *88
30000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *16Đá Gió Lv8 *2Nước Mắt Thiên Sứ * 68
40000Mảnh Báu Vật Chủ Động *68Đá Gió Lv9 *1Tinh Hoa Công Liên Kết *108
50000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *26Đá Gió Lv8 *4Quyển Phong Ấn *38
2/5 - 3/5/202010Vật Phẩm Đổi *2Ngọc Bless *100Ngọc Soul * 75
506Ngọc Life *125Hổ Phách Thương Hội Lv3 * 80
10010Nước Mắt Thiên Sứ *28Hàn Sương Chương +1
20010Đá Phụ Ma Chương - Trung *80Đá Phụ Ma Chương-Cao *30
100010Nước Mắt Thiên Sứ *38Đá Lửa Lv7 *1
200020Mảnh Lõi Ma Thạch *30Đá Lửa  Lv6 *5
400020Mảnh Báu Vật Chủ Động *30Đá Lửa Lv7 *2
600030Tinh Hoa Phòng Liên Kết *75Đá Lửa  Lv6 *5
1200030Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 18Đá Lửa Lv7 *2
2000040Bụi Ma Pháp-Siêu *4Đá Lửa Lv6 *8
3000040Tinh Hoa Phòng Liên Kết *88Đá Lửa  Lv6 *8
4000050Mảnh Báu Vật Bị Động *50Đá Lửa  Lv8 *1
5000050Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Lửa Lv7 *4

MUS

MUS

Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà ThưởngSố Lượng
30/4 - 1/5/2020Đá Lửa Lv11 *11
Đá Nước Lv9 *22
Đá Nước Lv8 *11
Tinh Linh Thiên Sứ (Tháng) *11
Hồn Niên Thú *4040
Mảnh Bé Xinh *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Một Sừng *2020
Lông Vũ *2020
Ngọc Life *5050
Hổ Phách Thương Hội *2020
Tăng Tốc Thường *66
2/5 - 4/5/202058.888 Gem Khóa1
Đá Điện Lv10 *11
Mảnh Pet Thường-Cao *1515
Mảnh Thỏ Đại Bác *7070
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
12.888 Gem Khóa1
Đá Điện Lv9 *11
Đá Điện Lv8 *11
Tinh Hoa Ma Pháp *11
Đá Trùng Sinh *1010
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *2020
Đá Điện Lv6 *22

MUS

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

30/4/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐNăng Lượng Bùa *500Đá Nước Lv5 *2Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *18Hổ Phách Thương Hội Lv3 *18
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐSkin Rồng Băng *1Đá Nước Lv6 *1Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *88Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐSkin Gấu Bắc Cực *1Đá Nước Lv6 *2Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *88Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐSkin Blue *1Đá Nước Lv6 *1Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *88Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Hổ Phách Thương Hội Lv3 *58
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Nước Lv6 *4Đá Nước Lv6 *2Quyển Phong Ấn *10Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *3Hổ Phách Thương Hội Lv3 *88
1/5/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *188Nước Mắt Thiên Sứ *6Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *18Hổ Phách Thương Hội Lv3 *18
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *288Nước Mắt Thiên Sứ *8Bùa Chúc Phúc-Sơ *3Lông Vũ *28Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Linh Fallen Angel *1Nước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Trung *3Lông Vũ *48Hổ Phách Thương Hội Lv3 *48
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Linh Frost Angel *1Nước Mắt Thiên Sứ *18Bùa Chúc Phúc-Trung *6Lông Vũ *128Hổ Phách Thương Hội Lv3 *108
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Đất Lv6 *4Nước Mắt Thiên Sứ *22Bùa Chúc Phúc-Cao *61288 Gem KhóaNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5

2/5/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐThời Trang Royal *1Đá Nước Lv5 *2Viên 500 Vạn EXP *100Ngọc Bless *38Ngọc Soul *28
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐNăng Lượng Bùa *700Đá Nước Lv6 *1Viên 500 Vạn EXP *200Ngọc Bless *58Ngọc Soul *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐThời trang Tết*1Đá Nước Lv5 *4Viên 500 Vạn EXP *400Ngọc Bless *88Ngọc Soul *48
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNăng Lượng Bùa *1000Đá Nước Lv5 *6Viên 500 Vạn EXP *400Ngọc Bless *108Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Ám Lv6 *4Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *5Quyển Phong Ấn *101488 Gem KhóaNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *4

3/5/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐTinh Hoa Thánh Khí-Trung *100Đá Phụ Ma Chương-Sơ *30Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *18Hổ Phách Thương Hội Lv3 *18
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐTinh Hoa Thánh Khí-Trung *175Đá Phụ Ma Chương-Trung *20Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *28Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐTinh Hoa Thánh Khí-Trung *275Đá Phụ Ma Chương-Sơ *40Đá Phụ Ma Chương-Cao *10Lông Vũ *48Huy Chương Vàng *3
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐDanh Hiệu Ác Quỷ MU *1Đá Phụ Ma Chương-Cao *30Đá Phụ Ma Chương-Trung *50Lông Vũ *128Huy Chương Vàng *8
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Gió Lv6 *4Đá Phụ Ma Chương-Trung *70Đá Phụ Ma Chương-Cao *201288 Gem KhóaNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5

MUS

MUS

MUS

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng
30/4/2020

400 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *2Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *4Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa Công Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Thời trang Vũ Hội *1
1/5/2020

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa HP Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Nước Mắt Medusa *30
2/5/2020

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa Công Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Trượng Gordon *30
3/5/2020

400 GemThẻ Bản Đồ Thường *3Lông Vũ *40Vũ Khí Chaos *2
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Bùa Chúc Phúc-Sơ *3Cánh Thiên Sứ *5
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Trung *3Cánh Devil *4

MUS

MUS

MUS

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa
30/4/2020

Tinh Hoa Ma Pháp *15150075015
Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3240016008
Nước Thánh Thần Trang  *5250016008
1/5/2020

Đá Kim Cang-Nhỏ *101006025
Mảnh Nhẫn Thường *120010025
Đá Linh Berserker800040001
2/5/2020

Khế Ước Siêu Panda (Tuần) *16003002
Tinh Hoa Dung Luyện *102000110050
Skin Mammuthus *1600025001
3/5/2020

Đá Kim Cang-Nhỏ *101006030
Mảnh Nhẫn Thường *120010050
Đá Linh Fallen Angel *1800040001

MUS

MUS

MUS

MUS

Thu thập vật phẩm đổi quà

   • Trong thời gian hoạt động, diệt quái, Boss. Tham gia hoạt động ngày, hoạt động hạn giờ hoàn thành để nhận "Nguyên liệu" đổi quà thưởng
   • Thời gian diễn ra: 2/5 đến 3/5/2020
Nguyên Liệu Đổi cầnVật phẩmSố lượngGiới hạn
28Mảnh Hồn Mammoth*4410
38Mảnh Báu Vật Bị Động * 101010
18Mảnh Ent *5514
38Mảnh Kundun *35352
38Mảnh Người Cá Naga *35352
58Skin Rồng Băng *111
48Thời Trang Worldcup *111
12Mảnh Heo Vàng *10107
16Viên 500 Vạn EXP *505010
14Bụi Nguyên Tố *3003008
20Năng Lượng Bùa*2002008
21Tinh Hoa Thánh Khí-Trung*1001008
24Huy Chương Vàng *558
10Mảnh Voi Con *554

MUS

Bảng xếp hạng Tiêu phí

 • Mutizens Tiêu phí đạt mốc 5000 Gem sẽ vào BXH. 10 hạng đầu nhận thưởng phong phú.
 • Thời gian diễn ra: 0:00 ngày 3/5 đến 23:59 ngày 5/5/2020
 • Quà TOPQuà Thưởng 1Quà Thưởng 2Quà Thưởng 3
  TOP 1Đá Điện Lv10 *1Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *10Ngọc Bless *188
  TOP 2Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Ngọc Bless *128
  TOP 3Đá Điện Lv7 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *6Ngọc Bless *88
  TOP 4Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 5Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 6Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 7Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 8Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 9Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-
  TOP 10Đá Điện Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3-

  MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên