Tin tức

[Event: 3 - 9/12] Đoạt bảo trong tầm tay

Chuỗi hoạt động của kỳ này sẽ là Tích lũy Nạp, Tỉ lệ rơi x2, Thu thập vật phẩm đổi quà, Quà ưu đãi, Quà đặc biệt, Tiệm ưu đãi và Vòng Quay May Mắn... vô số bảo vật sẽ xuất hiện nơi đây, nhanh tay sở hữu nhé. Ngoài ra, còn rất nhiều chức năng hấp dẫn khác đang chờ quý Mutizens vui chơi giải trí. Tham gia trải nghiệm để tận hưởng nét đặc sắc của MU ngay hôm nay!

Chuỗi hoạt động hấp dẫn: ĐOẠT BẢO TRONG TẦM TAY
3/12 - 9/12/2019


Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
3 - 5/12/201910Gem Khóa *500Ngọc Bless *50Ngọc Soul * 30
50Gem Khóa *1000Ngọc Life *100Ngọc Soul * 75
100Gem Khóa *1500Nước Mắt Thiên Sứ *28Hổ Phách Thương Hội Lv3 *60
200Kháng Gió Chương +1Lông Vũ *180Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *100
1000Đá Phụ Ma Chương-Sơ *100Đá Phụ Ma Chương-Trung *50Gem Khóa * 2000
2000Mảnh Đao Grudge *20Đá Phụ Ma Chương-Cao *30Nước Mắt Thiên Sứ *38
4000Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *1000Tinh Hoa Báu Vật-Trung *120Tinh Hoa Báu Vật-Cao *30
6000Mảnh Đao Grudge *30Đá Phụ Ma Chương-Cao *60Gem Khóa * 3500
12000Mảnh Báu Vật Chủ Động *50Đá Ám Lv6 *2Huy Chương Vàng *20
20000Huy Chương Vàng *25Đá Ám Lv6 *5Bùa Chúc Phúc-Trung *18
30000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *10Đá Ám Lv6 *7Nước Mắt Thiên Sứ * 60
40000Mảnh Báu Vật Bị Động *65Đá Ám Lv6 *7Tinh Hoa HP Liên Kết *50
50000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Ám Lv8 *1Bùa Chúc Phúc-Cao *10
6 -7/12/201910Nguyên Liệu Đổi *1Ngọc Bless *50Hổ Phách Thương Hội Lv3 * 20
503Ngọc Life *125Ngọc Soul * 50
1005Nước Mắt Thiên Sứ *28Kháng Ám Chương *1
2005Đá Phụ Ma Chương - Trung *50Huy Chương Vàng *8
10005Nước Mắt Thiên Sứ *28Đá Ám Lv7 *1
200010Mảnh Lõi Ma Thạch *30Đá Ám  Lv5 *8
400010Mảnh Báu Vật Chủ Động *30Đá Ám  Lv6 *5
600015Nước Mắt Thiên Sứ *35Đá Ám  Lv7 *1
1200015Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 18Đá Ám  Lv6 *4
2000020Bụi Giấc Mơ-Siêu *4Đá Ám Lv6 *5
3000020Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *10Đá Ám  Lv6 *7
4000025Mảnh Báu Vật Bị Động *50Đá Ám  Lv6 *8
5000025Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Ám  Lv7 *4

MUS

MUS

Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà thưởngSố lượng
4/12/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Lửa Lv9 *11
Mảnh Poison Dart Frog *7070
Tinh Linh Thiên Sứ (Tháng) *11
Thuốc EXP Pet-Cao *5050
Bùa Chúc Phúc-Trung *33
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Thiên Sứ William *7070
Quyển Giám Định-Vũ Khí*11
Nước Mắt Thiên Sứ *1010
Nước Mắt Thiên Sứ *22
Tăng Tốc Thường *66
6 - 7/12/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Đất Lv9 *11
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
Mảnh Báu Vật Bị Động *55
Thuốc EXP Pet-Cao *100100
Mảnh Người Cá Naga *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Voi Con *2020
Bụi Ảo Giác-Sơ *33
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *33
Bụi Ma Pháp-Sơ *33
Tăng Tốc Thường *66
8 - 10/12/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Đất Lv9 *11
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
Nước Mắt Thiên Sứ *1010
Đá Đất Lv8 *11
Mảnh Người Cá Naga *7080
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Cốt Sắt *2525
Bụi Ảo Giác-Sơ *33
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *33
Bụi Ma Pháp-Sơ *33
Tăng Tốc Thường *66

MUS

MUS

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

3/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Pet Thường-Cao *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *50Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh thiên Sứ William *70Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *100-
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

4/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Pet-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Thiên Sứ William *30Thuốc EXP Pet-Cao *50Bùa Chúc Phúc-Sơ *3
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Thiên Sứ William *70Thuốc EXP Pet-Cao *100Bùa Chúc Phúc-Trung *3
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Thiên Sứ William *100Nước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Trung *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Nước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Cao *6

5/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *100Nước Mắt Thiên Sứ *6Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Nhẫn Reaper (P) *30Nước Mắt Thiên Sứ *8Viên 500 Vạn EXP *250
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Nhẫn Reaper (P) *35Nước Mắt Thiên Sứ *10Mảnh Nguyên Liệu Đồng *10
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Linh Tử Thần *1Nước Mắt Thiên Sứ *12Mảnh Nguyên Liệu Đồng *15
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Nước Mắt Thiên Sứ *20Quyển Phong Ấn *8

6/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Pet Thường-Cao *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *75Viên 500 Vạn EXP *250
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Cô Bé Gió *70Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *100-
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

7/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Sơ *30Thuốc EXP Pet-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Pet-Cao *75Viên 500 Vạn EXP *250
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Griffin *20Thuốc EXP Pet-Cao *100Mảnh Pet Thường-Cao *15
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Báu Vật Chủ Động *30Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

8/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐKhế Ước Siêu Panda (Tháng)Đá Lửa Lv5 *2Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐLông Vũ *100Đá Lửa Lv6 *1Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Icarus 500.000 VNĐCánh Thiên Sứ *15Tinh Linh Thiên Sứ (Tháng) *1Nước Mắt Thiên Sứ *20
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Báu Vật Bị Động *30Cánh Thiên Sứ *40Cánh Devil *8
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Quyển Phong Ấn *15Nước Thánh Thần Trang *10

9/12/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Thú Cưỡi-Trung *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Thỏ Ngọc *20Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *50Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Thỏ Ngọc *50Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *100Xu Pet *388
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Báu Vật Chủ Động *30Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng

5/12/2019

400 GemTinh Hoa Dung Luyện *10Quyển Giám Định-Vũ Khí *2Quyển Giám Định-Trang Sức  *2
800 GemBằng Chứng Đổi Hệ *1Quyển Giám Định-Áo *4Quyển Giám Định-Quần *4
2000 GemQuyển Giám Định-Nón *7Quyển Giám Định-Bao Tay *7Quyển Giám Định-Giày *7

6/12/2019

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa HP Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Nước Mắt Medusa *30

7/12/2019

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa Công Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Trượng Gordon *30

8/12/2019

400 GemThẻ Bản Đồ Thường *3Lông Vũ *40Vũ Khí Chaos *2
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Bùa Chúc Phúc-Sơ *3Cánh Thiên Sứ *5
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Trung *3Cánh Devil *4

9/12/2019

400 GemĐá Thú Hồn *5Hồn Thú Cưỡi-Sơ *5Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30
800 GemĐá Thú Hồn *10Hồn Thú Cưỡi-Trung *5Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *15Hồn Thú Cưỡi-Cao *5Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *50

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Thu thập vật phẩm đổi quà

   • Trong thời gian hoạt động, diệt quái, Boss. Tham gia hoạt động ngày, hoạt động hạn giờ hoàn thành để nhận "Nguyên liệu" đổi quà thưởng
   • Thời gian diễn ra: 6/12 đến 7/12/2019
Nguyên Liệu Đổi cầnVật phẩmSố lượngGiới hạn
15Ánh Sáng Irell *4410
50Chứng Nhận Thú Cưỡi Ancient Ent *1110
9Mảnh Ent *5514
6Mảnh Nhẫn Reaper (P) *5514
5Phù Thủy Bí Ngô *10107
40Skin Vua Sư Tử *111
25Thời Trang Blue Devil *111
6Mảnh Cốt Sắt *559
8Viên 500 Vạn EXP *505010
12Thẻ Dragon's Heaven11
12Thẻ Stadium11
8Thẻ Bản Đồ Thường110
6Nước Mắt Thiên Sứ *5510
9Tăng Tốc Thường *6610

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa
3/12/2019

Khế Ước Siêu Panda (Tuần) *16003002
Tinh Hoa Dung Luyện *5100050050
Skin Tôm Tích *1400020001
4/12/2019Đá Kim Cang-Nhỏ *101006030
Mảnh Nhẫn Thường *120010050
Đá Linh Fallen Angel *1800040001
5/12/2019Đá Phụ Ma Chương-Trung6035100
Đá Phụ Ma Chương-Cao30015050
Kinh Điển World cup (vĩnh viễn) *1600025001
6/12/2019Kết Tinh Ma Pháp *1050028030
Tinh Hoa Ma Pháp *52500150020
Mảnh Hoàng Kim Giáp *1510006003
7/12/2019Tinh Hoa Dung Luyện *120010050
Bằng Chứng Đổi Hệ *118886881
Linh Kiện Motor Địa Ngục *100600030001
8/12/2019Đá Kim Cang-Nhỏ *101006025
Mảnh Nhẫn Thường *120010025
Đá Linh Berserker800040001
9/12/2019Kết Tinh Ma Pháp *1050028030
Tinh Hoa Ma Pháp *52500150020
Bộ Vũ Hội (Vĩnh Viễn) *1600035001

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Tỉ lệ rơi x2

 • Trong thời gian tham gia hoạt động tham gia Devil Square, Blood Castle, Đại Chiến Kanturu nhận thưởng x2
 • Thời gian diễn ra:6/12 - 8/12/2019

MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên