Tin tức

[Event 29/1 - 2/2] Du xuân nhận lộc may mắn

N ăm mới du xuân nhận lộc may mắn ngay tại MU Strongest - VNG, chúc các Mutizens luôn là những chiến binh kiệt suất nhất lãnh địa MU. Ngoài ra, còn rất nhiều chức năng đặc biệt khác đang chờ quý Mutizen vui chơi giải trí. Tham gia trải nghiệm để tận hưởng nét đặc sắc của MU – VNG ngay hôm nay!


Chuỗi hoạt động hấp dẫn: DU XUÂN NHẬN LỘC MAY MẮN


Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà thưởngSố lượng
29 - 30/1/2020 38.888 Gem Khóa1
Đá Đất Lv10 *11
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
Mảnh Báu Vật Bị Động *55
Thuốc EXP Pet-Cao *100100
Mảnh Người Cá Naga *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Đá Đất Lv8 *11
Bụi Ảo Giác-Sơ *33
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *33
Bụi Ma Pháp-Sơ *33
8.888 Gem Khóa1
31/1 - 1/2/2020 Đá Lửa Lv10 *11
Đá Lửa Lv9 *11
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
Nước Mắt Thiên Sứ *1010
Đá Lửa Lv8 *11
Mảnh Bé Xinh *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Đá Lửa Lv7 *11
Bụi Ảo Giác-Sơ *44
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *44
Bụi Ma Pháp-Sơ *44
Đá Lửa Lv4 *22
2/2 - 4/2/2020 38.888 Gem Khóa2
28.888 Gem Khóa2
Thuốc Exp PET-Cao *100200
Đá Đất Lv9 *11
18.888 Gem Khóa1
Mảnh Long Miêu *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
8.888 Gem Khóa1
Bụi Ảo Giác-Sơ *44
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *44
Bụi Ma Pháp-Sơ *44
888 Gem Khóa1

MUS

MUS

MUS

Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
30 - 31/1/202010Gem Khóa *1000Ngọc Bless *88Ngọc Soul * 58
50Gem Khóa *1500Ngọc Life *128Ngọc Soul * 88
100Gem Khóa *2500Nước Mắt Thiên Sứ *28Gió Lốc Chương +1
200Gem Khóa *2500Lông Vũ *228Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *128
1000Đá Phụ Ma Chương-Trung *88Huy Chương Vàng *8Gem Khóa * 3288
2000Mảnh Tim Rồng Vàng *18Đá Phụ Ma Chương-Cao *28Nước Mắt Thiên Sứ *48
4000Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *1288Tinh Hoa Báu Vật-Trung *128Tinh Hoa Báu Vật-Cao *28
6000Mảnh Tim Rồng Vàng *38Đá Phụ Ma Chương-Cao *58Gem Khóa * 3288
12000Mảnh Báu Vật Chủ Động *68Đá Nước Lv7 *1Huy Chương Vàng *16
20000Huy Chương Vàng *28Đá Nước Lv7 *2Tinh Hoa Công Liên Kết *48
30000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *16Đá Nước Lv6 *8Nước Mắt Thiên Sứ * 68
40000Mảnh Báu Vật Bị Động *58Đá Nước Lv8 *1Tinh Hoa Công Liên Kết *68
50000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *26Đá Nước Lv7 *4Quyển Phong Ấn *38
1/2 - 3/2/202010Vật phẩm đổi thưởng *2Ngọc Bless *100Ngọc Soul * 75
506Ngọc Life *125Hổ Phách Thương Hội Lv3 * 80
10010Nước Mắt Thiên Sứ *28Hàn Sương Chương +1
20010Đá Phụ Ma Chương - Trung *80Đá Phụ Ma Chương-Cao *30
100010Nước Mắt Thiên Sứ *38Đá Lửa Lv7 *1
200020Mảnh Lõi Ma Thạch *30Đá Lửa  Lv6 *5
400020Mảnh Báu Vật Chủ Động *30Đá Lửa Lv7 *2
600030Tinh Hoa Phòng Liên Kết *75Đá Lửa  Lv6 *5
1200030Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 18Đá Lửa Lv7 *2
2000040Bụi Ma Pháp-Siêu *4Đá Lửa Lv6 *8
3000040Tinh Hoa Phòng Liên Kết *88Đá Lửa  Lv6 *8
4000050Mảnh Báu Vật Bị Động *50Đá Lửa  Lv8 *1
5000050Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Lửa Lv7 *4

MUS

MUS

Thu thập vật phẩm đổi quà

   • Trong thời gian hoạt động, diệt quái, Boss. Tham gia hoạt động ngày, hoạt động hạn giờ hoàn thành để nhận "Nguyên liệu" đổi quà thưởng
   • Thời gian diễn ra: 1/2 đến 3/2/2020
Nguyên Liệu Đổi cầnVật phẩmSố lượngGiới hạn
28Mảnh Hồn Mammoth*4410
38Mảnh Báu Vật Bị Động * 101010
18Mảnh Ent *5514
38Mảnh Kundun *35352
38Mảnh Người Cá Naga *35352
58Skin Rồng Băng *111
48Thời Trang Worldcup *111
12Mảnh Heo Vàng *10107
16Viên 500 Vạn EXP *505010
14Bụi Nguyên Tố *3003008
20Năng Lượng Bùa*2002008
21Tinh Hoa Thánh Khí-Trung*1001008
24Huy Chương Vàng *558
10Mảnh Voi Con *554

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

29/1/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐNăng Lượng Bùa *200Đá Nước Lv5 *2Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐNăng Lượng Bùa *400Đá Nước Lv6 *1Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐSkin Gấu Bắc Cực *1Đá Nước Lv6 *2Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNăng Lượng Bùa *1200Đá Nước Lv7 *1-
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *5Quyển Phong Ấn *10

30/1/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐHồn Thú Cưỡi-Trung *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐHồn Thú Cưỡi-Cao *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *70Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐHồn Cerberus *70Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *100Đá Thú Hồn *5
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐBụi Nguyên Tố *888Đá Thú Hồn *15Đá Phụ Ma Chương-Trung *40
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Phụ Ma Chương-Sơ *150Đá Phụ Ma Chương-Trung *66Đá Phụ Ma Chương-Cao *18

31/1/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *80Gem Khóa *750Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *160Gem Khóa *750Viên 500 Vạn EXP *400
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Nhẫn Giant (P) *30Gem Khóa *2000Mảnh Nguyên Liệu Đồng *30
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Nhẫn Giant (P) *75Gem Khóa *3000Đá Linh Berserker  *1
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *5Quyển Phong Ấn *8

1/2/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Thú Hồn *5Hồn Thú Cưỡi-Trung *15Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐHồn Giáp Bay *50Hồn Thú Cưỡi-Cao *15Viên 500 Vạn EXP *400
Gói quà Icarus 500.000 VNĐHồn Giáp Bay *70Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *50Mã Bài *888
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐSkin Gấu Bắc Cực *1Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *150Nước Mắt Thiên Sứ *10
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *5Quyển Phong Ấn *10

2/2/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *80Gem Khóa *750Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Nhẫn Ice Queen *45Gem Khóa *750Viên 500 Vạn EXP *250
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Linh Fallen Angel*1Gem Khóa *2500Mảnh Nguyên Liệu Đồng *30
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Linh Frost Angel *1Gem Khóa *7000Đá Kim Cang-Nhỏ *150
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *5Quyển Phong Ấn *8

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng

29/1/2020

400 GemTinh Hoa Dung Luyện *10Quyển Giám Định-Vũ Khí *2Quyển Giám Định-Trang Sức  *2
800 GemBằng Chứng Đổi Hệ *1Quyển Giám Định-Áo *4Quyển Giám Định-Quần *4
2000 GemQuyển Giám Định-Nón *7Quyển Giám Định-Bao Tay *7Quyển Giám Định-Giày *7

30/1/2020

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa HP Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Nước Mắt Medusa *30

31/1/2020

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa Công Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Trượng Gordon *30

1/2/2020

400 GemThẻ Bản Đồ Thường *3Lông Vũ *40Vũ Khí Chaos *2
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Bùa Chúc Phúc-Sơ *3Cánh Thiên Sứ *5
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Trung *3Cánh Devil *4

2/2/2020

400 GemNước Mắt Thiên Sứ *3Bùa Chúc Phúc-Sơ *5Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *75
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Bùa Chúc Phúc-Trung *4Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *75
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Cao *3Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *75
MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa
29/1/2020

Blue Feather *10235016003
Lửa Andes *10235016003
Lông Vũ *50150080020
30/1/2020Đá Kim Cang-Nhỏ *3030014015
Đá Kim Cang-Hoàn Chỉnh *3090040015
Mảnh Nhẫn thunder Lich (P) *15200012502
31/1/2020Khế Ước Siêu Panda (Tuần) *16003002
Tinh Hoa Dung Luyện *102000105025
Skin Rồng Băng *1500022001
1/2/2020Đá Kim Cang-Nhỏ *3030018030
Mảnh Nhẫn Bull Warrior *45600030001
Đá Linh Bull Warrior *1800040001
2/2/2020Đá Phụ Ma Chương-Trung6035100
Đá Phụ Ma Chương-Cao30015050
Kinh Điển World cup (vĩnh viễn) *1600025001

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên