Tin tức

[Event: 26 - 30/11] Quà khủng xuất hiện tại lãnh địa MU

Khá nhiều hoạt động cùng diễn ra trong sự kiện kỳ này và quà khủng xuất hiện là có thật, đến ngay và sở hữu lấy để thấy lục địa MU Strongest - VNG luôn chất chứa vạn điều thú vị lẫn bí ẩn... Ngoài ra, còn rất nhiều chức năng hấp dẫn khác đang chờ quý Mutizens vui chơi giải trí. Tham gia trải nghiệm để tận hưởng nét đặc sắc của MU ngay hôm nay!

Chuỗi hoạt động hấp dẫn: QUÀ KHỦNG XUẤT HIỆN
26/11 - 30/11/2019


Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà thưởngSố lượng
26/11 - 27/11/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Đất Lv9 *11
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
Mảnh Báu Vật Bị Động *55
Thuốc EXP Pet-Cao *100100
Mảnh Người Cá Naga *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Voi Con *2020
Bụi Ảo Giác-Sơ *33
Bụi Ảo Cảnh-Sơ *33
Bụi Ma Pháp-Sơ *33
Tăng Tốc Thường *66
28/11 -29/11/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Nước Lv9 *11
Mảnh Ent *7070
Tinh Linh Thiên Sứ (Tháng) *11
Ngọc Bless *400400
Ngọc Soul *200200
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Một Sừng *2020
Mảnh Cupid *4545
Ngọc Life *5050
Lông Vũ *2020
Tăng Tốc Thường *66
30/11 - 1/12/2019 28.888 Gem Khóa1
Đá Lửa Lv9 *11
Mảnh Thỏ Đại Bác *7070
Mảnh Báu Vật Chủ Động *55
Thuốc EXP Pet-Cao *100100
Mảnh Long Miêu *7070
Viên 500 Vạn EXP *100100
Mảnh Ice Queen *7070
Quyển Giám Định-Vũ Khí*11
Quyển Giám Định-Trang Sức *11
Quyển Giám Định Nón *11
Tăng Tốc Thường *66

MUS

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

26/11/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Thú Cưỡi-Trung *15Thuốc EXP Pet-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Bé Xinh *20Thuốc EXP Pet-Cao *50Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Bé Xinh *50Thuốc EXP Pet-Cao *100Xu Pet *388
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐLông Vũ *250Cánh Thiên Sứ *30Cánh Devil *8
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

27/11/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Pet Thường-Cao *15Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *75Viên 500 Vạn EXP *250
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Cô Bé Gió *70Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *100
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

28/11/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *15Thuốc EXP Pet-Cao *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Medusa *15Thuốc EXP Pet-Cao *50Viên 500 Vạn EXP *200
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Medusa *70Thuốc EXP Pet-Cao *100Xu Pet *388
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Medusa *100Mảnh Báu Vật Bị Động *30Quyển Phong Ấn *10
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐTinh Hoa Phòng Liên Kết *10Tinh Hoa Báu Vật-Trung *250Tinh Hoa Báu Vật-Cao *50

29/11/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Sơ *30Gem Khóa *500Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Pet Thường-Trung *30Gem Khóa *500Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Pet Thường-Cao *30Gem Khóa *2000Đá Trùng Sinh *40
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Đá Trùng Sinh *50
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐQuà đá khảm Lv6 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *8

30/11/2019

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *30Viên 500 Vạn EXP *100
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Lõi Ma Thạch*15Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Lõi Ma Thạch*30Tinh Hoa Báu Vật-Trung *100Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐMảnh Lõi Ma Thạch*45Tinh Hoa HP Liên Kết *10Tinh Hoa Báu Vật-Cao *30
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐTinh Hoa Công Liên Kết *10Tinh Hoa Báu Vật-Trung *250Tinh Hoa Báu Vật-Cao *50

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
27/11- 28/11/201910Vật phẩm đổi thưởng *1Ngọc Bless *50Ngọc Soul * 30
503Ngọc Life *125Ngọc Soul * 50
1005Nước Mắt Thiên Sứ *28Xuyên Thấu Chương *1
2005Đá Phụ Ma Chương - Trung *50Lông Vũ *150
10005Đá Phụ Ma Chương - Cao *20Đá Nước Lv7 *1
200010Mảnh Lõi Ma Thạch *30Đá Nước Lv5 *8
400010Mảnh Báu Vật Chủ Động *30Đá Nước Lv6 *5
600015Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 15Đá Nước Lv7 *1
1200015Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 18Đá Nước Lv6 *4
2000020Bụi Thần Kì-Siêu *4Đá Nước Lv6 *5
3000020Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *10Đá Nước Lv6 *7
4000025Mảnh Báu Vật Bị Động *50Đá Nước Lv6 *8
5000025Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Nước Lv7 *4
29/11- 30/11/201910Gem Khóa *500Ngọc Bless *50Ngọc Soul * 30
50Gem Khóa *1000Ngọc Life *100Ngọc Soul * 75
100Gem Khóa *1500Nước Mắt Thiên Sứ *28Lông Vũ *60
200Gem Khóa *2000Đá Phụ Ma Chương - Trung *50Lông Vũ *150
1000Gem Khóa *2500Đá Phụ Ma Chương - Cao *30Đá Đất Lv7 *1
2000Gem Khóa *3000Mảnh Lõi Ma Thạch *30Đá Đất Lv6 *4
4000Gem Khóa *3500Mảnh Báu Vật Chủ Động *50Đá Đất Lv6 *5
6000Gem Khóa *4000Mảnh Đao Grudge *30Đá Đất Lv7 *2
12000Gem Khóa *4500Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 18Đá Đất Lv6 *7
20000Gem Khóa *5000Bụi Thần Kì-Siêu *3Đá Đất Lv6 *8
30000Gem Khóa *5500Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *6Đá Đất Lv8 *1
40000Gem Khóa *6000Mảnh Báu Vật Bị Động *50Đá Đất Lv7 *4
50000Gem Khóa *7500Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Đất Lv7 *4

MUS

MUS

Ma vương xuất hiện

 • Boss Lân sẽ xuất hiện mỗi ngày từ 14:00 - 15:00 tại Lorencia vị trí 185,45. Cùng hợp lực kích sát. Boss không ngừng lớn mạnh, các hiệp sĩ cùng kích sát Boss nhận quà Phong phú. Kết thúc Boss nhận Hồn Niên Thú x3, Huy Chương Bạc x5, Đá Trùng Sinh x10
 • Thời gian diễn ra: 28/11 - 7/12/2019
 • Quà TOPQuà thưởng 1Quà thưởng 2Quà thưởng 3Quà thưởng 4
  TOP 1Ngọc Bless *10Ngọc Soul *5Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *5
  TOP 2Ngọc Bless *8Ngọc Soul *4Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *3
  TOP 3Ngọc Bless *8Ngọc Soul *4Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *3
  TOP 4Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *3
  TOP 5Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *1
  TOP 6Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *1
  TOP 7Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3Hồn Niên Thú *1
  TOP 8Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3-
  TOP 9Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3-
  TOP 10Ngọc Bless *5Ngọc Soul *2Lông Vũ *3-

MUS

Thu thập vật phẩm đổi quà

   • Trong thời gian hoạt động, diệt quái, Boss. Tham gia hoạt động ngày, hoạt động hạn giờ hoàn thành để nhận "Nguyên liệu" đổi quà thưởng
   • Thời gian diễn ra: 27/11 đến 28/11/2019
Nguyên Liệu Đổi cầnVật phẩmSố lượngGiới hạn
15Ánh Sáng Irell *4410
20Mảnh Báu Vật Bị Động * 101010
9Mảnh Ent *5614
20Mảnh Kundun *35352
20Mảnh Người Cá Naga *35352
30Skin Bạo Chúa *111
25Thời Trang Worldcup *111
6Mảnh Heo Vàng *10107
8Viên 500 Vạn EXP *505010
12Thẻ Dragon's Heaven11
12Thẻ Stadium11
8Thẻ Bản Đồ Thường110
8Bùa Bảo Vệ Tượng *5510
9Tăng Tốc Thường *6610

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng

26/11/2019

400 GemTinh Hoa Dung Luyện *10Quyển Giám Định-Vũ Khí *2Quyển Giám Định-Trang Sức *2
800 GemBằng Chứng Đổi Hệ *1Quyển Giám Định-Áo *4Quyển Giám Định-Quần *4
2000 GemQuyển Giám Định-Nón *7Quyển Giám Định-Bao Tay *7Quyển Giám Định-Giày *7

27/11/2019

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa HP Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Nước Mắt Medusa *30

28/11/2019

400 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *100Tinh Hoa Báu Vật-Trung *40Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
800 GemTinh Hoa Báu Vật-Sơ *200Tinh Hoa Báu Vật-Trung *50Tinh Hoa Báu Vật-Cao *5
2000 GemTinh Hoa Công Liên Kết *8Tinh Hoa Báu Vật-Cao *10Mảnh Trượng Gordon *30

29/11/2019

400 GemThẻ Bản Đồ Thường *2Đá Gió Lv4 *1Thuốc EXP Pet-Cao *20
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Đá Gió Lv5 *1Thuốc EXP Pet-Cao *20
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *10Đá Gió Lv6 *1Thuốc EXP Pet-Cao *30

30/11/2019

400 GemThẻ Bản Đồ Thường *2Đá Gió Lv4 *1Thuốc EXP Pet-Cao *20
800 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *2Đá Gió Lv4 *2Thuốc EXP Pet-Cao *20
2000 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *5Đá Gió Lv5 *2Thuốc EXP Pet-Cao *30

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa

26/11/2019

Tinh Hoa Dung Luyện *120010050
Bằng Chứng Đổi Hệ *118886881
Linh Kiện Motor Địa Ngục *100600030001
27/11/2019Đá Kim Cang-Nhỏ *101006025
Mảnh Nhẫn Thường *120010025
Đá Linh Berserker800040001
28/11/2019Kết Tinh Ma Pháp *1050028030
Tinh Hoa Ma Pháp *52500150020
Bộ Vũ Hội (Vĩnh Viễn) *1600035001
29/11/2019Blue Feather *10235016003
Lửa Andes *10235016003
Lông Vũ *50150080020
30/11/2019Ngọc Bless *301509025
Ngọc Soul *3045028025
Ngọc Life *3030020025

MUS

MUS

MUS

MUS

MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên