Tin tức

[Event 21 - 24/10] Chơi vui nhận thưởng hấp dẫn

Hoạt động mới của kỳ này, Cánh Tiên xin được gửi đến tất cả Mutizens các nội dung hấp dẫn nhất, bảo đảm chơi vui nhận thưởng đặc biệt.. Ngoài ra, còn rất nhiều chức năng hấp dẫn khác đang chờ quý Mutizen vui chơi giải trí. Tham gia trải nghiệm để tận hưởng nét đặc sắc của MU – VNG ngay hôm nay!


Chuỗi hoạt động: CHƠI VUI NHẬN THƯỞNG HẤP DẪN
21/10 - 24/10/2020


Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
21/10 - 23/10/202010Vật Phẩm Đổi *2Thuốc EXP Pet-Cao *128Ngọc Life * 138
506Thuốc EXP Pet--Cao *208Quyển Phong Ấn *22
10010Thuốc EXP Pet--Cao *488Ám Ảnh Chương +1
20010Đá Phụ Ma Chương-Trung *208Đá Phụ Ma Chương-Cao *68
100010Mảnh Trượng Ice Spider *68Tinh Hoa Báu Vật-Trung *588
200020Huy Chương Vàng *28Quyển Phong Ấn *48
400020Mảnh Báu Vật Bị Động *68Đá Nước  Lv7 *5
600030Ngọc Tái Sinh - Tím Lv2 * 28Đá Nước  Lv9 *1
1200030Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *12Đá Nước  Lv9 *2
2000040Gem Khóa *52888Đá Nước  Lv9 *2
3000040Tinh Hoa Công Liên Kết *108Đá Nước  Lv10 *1
4000050Mảnh Báu Vật Bị Động *88Đá Nước  Lv9 *4
5000050Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *25Đá Nước  Lv10 *2
24/10 - 26/10/202010Gem Khóa *1888Đá Điện Lv5 *2Ngọc Soul * 128
50Gem Khóa *2088Đá Điện Lv5 *2Nước Mắt Thiên Sứ * 18
100Gem Khóa *3888Đá Điện Lv6 *2Gió Lốc Chương +1
200Gem Khóa *5888Đá Điện Lv7 *1Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *208
1000Gem Khóa *6888Đá Điện Lv8 *1Mảnh Trượng Ice Spider *68
2000Gem Khóa *8888Đá Điện Lv8 *1Nước Mắt Thiên Sứ *68
4000Gem Khóa *8888Đá Điện Lv7 *5Tinh Hoa Báu Vật-Cao *58
6000Gem Khóa *10888Đá Điện Lv9 *1Danh Hiệu Tỷ Phú MU *1
12000Gem Khóa *12888Đá Điện Lv9 *2Huy Chương Vàng *22
20000Gem Khóa *18888Đá Điện Lv9 *2Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *12
30000Gem Khóa *20888Đá Điện Lv10 *1Nước Mắt Thiên Sứ * 88
40000Gem Khóa *23888Đá Điện Lv9 *4Mảnh Báu Vật Bị Động *88
50000Gem Khóa *26888Đá Điện Lv10 *2Quyển Phong Ấn *48

MUS

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

21/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐMảnh Pet Thường-Cao *25Thuốc EXP Pet-Cao *40Viên 500 Vạn EXP *100Thuốc EXP Pet-Cao *30Nước Mắt Thiên Sứ *5
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐMảnh Thỏ Ngọc *100Thuốc EXP Pet-Cao *88Viên 500 Vạn EXP *200Thuốc EXP Pet-Cao *30Đá Trùng Sinh *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐMảnh Tý Gia vui Vẻ *80Thuốc EXP Pet-Cao *233Đá Phú Năng *25Thuốc EXP Pet-Cao *30Đá Trùng Sinh *38
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Trùng Sinh *100Thuốc EXP Pet-Cao *333Đá Phú Năng *40Quyển Phong Ấn *4Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Lửa Lv6 *4Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Quyển Phong Ấn *18Nước Thánh Thần Trang *6Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8

22/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Thú Hồn *15Hồn Thú Cưỡi-Cao *15Viên 500 Vạn EXP *100333 Gem KhóaNgọc Bless *48
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐHồn Trâu Vàng *100Hồn Thú Cưỡi-Cao *35Viên 500 Vạn EXP *400666 Gem KhóaNgọc Bless *68
Gói quà Icarus 500.000 VNĐChứng Nhận Trâu Vàng *1Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *233Mã Bài *888888 Gem KhóaNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐHồn Trâu Vàng *300Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *333Nước Mắt Thiên Sứ *101288 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *88
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Đất Lv6 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Quyển Phong Ấn *181888 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *188

23/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *120Đá Kim Cang-Hoàn Chỉnh *50Viên 500 Vạn EXP *100333 Gem KhóaNgọc Bless *48
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Linh Jade Dragon *1Đá Kim Cang-Hoàn Chỉnh *100Viên 500 Vạn EXP *200666 Gem KhóaNgọc Bless *68
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Linh Death Angel *1Đá Kim Cang-Hoàn Hảo *50Viên 500 Vạn EXP *200888 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *68
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Kim Cang-Hoàn Hảo *100Đá Kim Cang-Hoàn Chỉnh *100Mảnh Nguyên Liệu Đồng *401288 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *88
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Nước Lv6 *5Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Quyển Phong Ấn *181888 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *188

24/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *40Đá Phụ Ma Chương-Sơ *40Viên 500 Vạn EXP *100188 Gem KhóaCánh Thiên Sứ *5
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *80Đá Phụ Ma Chương-Trung *46Viên 500 Vạn EXP *100488 Gem KhóaCánh Thiên Sứ *7
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *120Đá Phụ Ma Chương-Cao *40Bụi Nguyên Tố *888688 Gem KhóaCánh Thiên Sứ *10
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Trung *50Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *6Quyển Phong Ấn *121288 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *88
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Cao *40Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Quyển Phong Ấn *181888 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *188

MUS

MUS

MUS

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng
21/10/2020

400 GemLông Vũ *30Cánh Thiên Sứ *2Cánh Devil *1
800 GemLông Vũ *50Cánh Thiên Sứ *6Cánh Devil *3
2000 GemLông Vũ *100Nước Mắt Thiên Sứ *15Ngọc Exp X5 *5
22/10/2020

400 GemLông Vũ *30Vũ Khí Chaos *1Lửa Andes *1
800 GemLông Vũ *30Cánh Thiên Sứ *10Cánh Devil *3
2000 GemLông Vũ *50Nước Mắt Thiên Sứ *18-
23/10/2020

400 GemPha Lê Phép *20Kết Tinh Ma Pháp *20Ngọc Exp X5 *1
800 GemPha Lê Phép *40Tinh Hoa Ma Pháp *4Ngọc Exp X5 *2
2000 GemĐá Phụ Ma Chương-Trung *15Đá Phụ Ma Chương-Cao *8Ngọc Exp X5 *5
24/10/2020

400 GemLông Vũ *30Cánh Thiên Sứ *2Cánh Devil *1
800 GemLông Vũ *50Cánh Thiên Sứ *6Cánh Devil *3
2000 GemLông Vũ *100Nước Mắt Thiên Sứ *15Ngọc Exp X5 *5

MUS

MUS

MUS

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa
21/10/2020

Đá Phụ Ma Chương-Trung6035100
Đá Phụ Ma Chương-Cao30015050
Kinh Điển World cup (vĩnh viễn) *1600025001
22/10/2020

Kết Tinh Ma Pháp *1050028030
Tinh Hoa Ma Pháp *52500150020
Mảnh Hoàng Kim Giáp *1510006003
23/10/2020

Tinh Hoa Dung Luyện *120010050
Bằng Chứng Đổi Hệ *118886881
Linh Kiện Motor Địa Ngục *100600030001
24/10/2020

Đá Kim Cang-Nhỏ *101006025
Mảnh Nhẫn Thường *120010025
Đá Linh Berserker800040001

MUS

MUS

MUS

MUS

Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà ThưởngSố Lượng
22/10 - 24/10/202088.888 Gem Khóa1
36.666 Gem Khóa1
Thuốc Exp PET-Cao *100100
Đá Lửa Lv10 *22
Đá Điện Lv10 *22
Đá Ám Lv10 *22
Viên 500 Vạn EXP *100100
6.666 Gem Khóa1
Mảnh Dơi *4040
Tăng Tốc Thường *66
Thuốc Exp Thú Cưỡi-Cao *100100
1666 Gem Khóa1

MUS

Thu thập vật phẩm đổi quà

   • Trong thời gian hoạt động, diệt quái, Boss. Tham gia hoạt động ngày, hoạt động hạn giờ hoàn thành để nhận "Nguyên liệu" đổi quà thưởng
   • Thời gian diễn ra: 21/10 đến 23/10/2020
Nguyên Liệu Đổi cầnVật phẩmSố lượngGiới hạn
25Mảnh Đao Grudge *5510
36Mảnh Báu Vật Bị Động * 101010
22Mảnh Cương Thi *10107
22Mảnh Poison Dart Frog *10102
21Mảnh Tý Gia Vui Vẻ *445
48Skin Vua Sư Tử *111
52Thời Trang Trung Thu *111
26Mảnh Heo Vàng *25254
38Chứng Nhận Kiệu Tý Gia *111
18Rương TB Thần 7 *5510
28Rương TB Thần 8 *5510
32Rương TB Thần 9 *5510
18Năng Lượng Bùa*28285
22Huy Chương Vàng *555

MUS

Bảng xếp hạng Tiêu phí

 • Mutizens Tiêu phí đạt mốc 5000 Gem sẽ vào BXH. 10 hạng đầu nhận thưởng phong phú.
 • Thời gian diễn ra: 0:00 ngày 22/10 đến 23:59 ngày 24/10/2020
 • Quà TOPQuà Thưởng 1Quà Thưởng 2Quà Thưởng 3
  TOP 1Đá Lửa Lv11 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *128Nước Thánh Thần Trang *38
  TOP 2Đá Lửa Lv10 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *88Nước Thánh Thần Trang *18
  TOP 3Đá Lửaó Lv9 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *58Nước Thánh Thần Trang *12
  TOP 4Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 5Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 6Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 7Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 8Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 9Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3
  TOP 10Đá Lửa Lv8 *2Đá Hồn Thần Trang-Sơ *28Nước Thánh Thần Trang *3

  MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên