Tin tức

[Event 15 - 17/10] MU hôm nay có phần thưởng gì?

Hôm nay MU có phần thưởng gì hot? Rất nhiều nha các Mutizens, tham gia ngay những hoạt động sau đây là có thể thu thập được nhiều bảo vật mang sức mạnh vô đối trong toàn bộ lãnh địa MU Strongest - VNG


Chuỗi hoạt động: MU HÔM NAY CÓ PHẦN THƯỞNG GÌ?
15/10 - 17/10/2020


Bảng xếp hạng Tiêu phí

 • Mutizens Tiêu phí đạt mốc 5000 Gem sẽ vào BXH. 10 hạng đầu nhận thưởng phong phú.
 • Thời gian diễn ra: 0:00 ngày 15/10 đến 23:59 ngày 17/10/2020
 • Quà TOPQuà Thưởng 1Quà Thưởng 2Quà Thưởng 3
  TOP 1Đá Điện Lv11 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *22Ngọc Bless *1088
  TOP 2Đá Điện Lv10 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *12Ngọc Bless *888
  TOP 3Đá Điện Lv9 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Ngọc Bless *388
  TOP 4Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 5Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 6Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 7Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 8Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 9Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188
  TOP 10Đá Điện Lv8 *2Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Ngọc Bless *188

  MUS

Tích Lũy Nạp

 • Nạp Tích lũy trong thời gian hoạt động có thể nhận quà thưởng bí mật
Mốc nạpQuà thưởng
15/10 - 17/10/202010Gem Khóa *1888Ngọc Bless *188Ngọc Soul * 128
50Gem Khóa *2888Ngọc Life *128Nước Mắt Thiên Sứ * 28
100Gem Khóa *3888Lông Vũ *328Đại Địa Chương +1
200Gem Khóa *10888Đá Phụ Ma Chương-Trung *128Quyển Phong Ấn *28
1000Gem Khóa *14888Huy Chương Vàng *22Đá Phụ Ma Chương-Cao *58
2000Mảnh Ánh Sáng Irell *88Đá Kim Cang-Hoàn Chỉnh *328Đá Kim Cang-Hoàn Hảo *158
4000Tinh Hoa Báu Vật-Sơ *1288Tinh Hoa Báu Vật-Trung *408Tinh Hoa Báu Vật-Cao *68
6000Mảnh Ánh Sáng Irell *88Đá Nước  Lv9 *1Gem Khóa * 15888
12000Mảnh Báu Vật Chủ Động *68Đá Nước  Lv9 *2Huy Chương Vàng *22
20000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *12Đá Nước  Lv9 *2Tinh Hoa Công Liên Kết *68
30000Gem Khóa * 18888Đá Nước  Lv10 *1Nước Mắt Thiên Sứ * 60
40000Mảnh Báu Vật Chủ Động *108Đá Nước  Lv9 *4Tinh Hoa Công Liên Kết *108
50000Ngọc Tái Sinh - Tím Lv3 *28Đá Nước  Lv10 *2Quyển Phong Ấn *38

MUS

Quà ưu đãi

 • Mua Quà Ưu Đãi, hoàn trả ngay Gem khóa tương ứng và nhận quà (Không không tính vào tích lũy nạp và điểm VIP).
NgàyGói nạpThưởng

15/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *40Đá Phụ Ma Chương-Sơ *38Viên 500 Vạn EXP *100488 Gem KhóaNgọc Soul *38
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *80Đá Phụ Ma Chương-Trung *28Viên 500 Vạn EXP *100688 Gem KhóaNgọc Soul *48
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Sơ *120Đá Phụ Ma Chương-Cao *28Bụi Nguyên Tố *888888 Gem KhóaNgọc Soul *58
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Trung *50Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Quyển Phong Ấn *61888 Gem KhóaNgọc Soul *68
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Tăng Thần Trang-Cao *30Ngọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Quyển Phong Ấn *181888 Gem KhóaNgọc Soul *108

16/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐNăng Lượng Bùa *888Đá Nước Lv5 *2Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *28Hổ Phách Thương Hội Lv3 *18
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐSkin Rồng Băng *1Đá Nước Lv5 *4Viên 500 Vạn EXP *100Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *3Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Icarus 500.000 VNĐSkin Vua Sư Tử *1Đá Nước Lv6 *2Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *88Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *4Hổ Phách Thương Hội Lv3 *28
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐSkin Cá Heo *1Đá Nước Lv7 *1Tinh Hoa Thánh Khí-Trung *88Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Hổ Phách Thương Hội Lv3 *58
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐNgọc Tái Sinh-Tím Lv3 *8Đá Nước Lv6 *4Quyển Phong Ấn *181888 Gem KhóaHổ Phách Thương Hội Lv3 *88

17/10/2020

Gói quà Lorencia 50.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *188Nước Mắt Thiên Sứ *6Viên 500 Vạn EXP *100Lông Vũ *28Cánh Thiên Sứ *5
Gói quà Lost tower 100.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *288Nước Mắt Thiên Sứ *10Bùa Chúc Phúc-Sơ *3Lông Vũ *38Cánh Thiên Sứ *7
Gói quà Icarus 500.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *588Nước Mắt Thiên Sứ *12Bùa Chúc Phúc-Trung *3Lông Vũ *48Cánh Thiên Sứ *10
Gói quà Aida 1.000.000 VNĐĐá Kim Cang-Nhỏ *888Nước Mắt Thiên Sứ *18Bùa Chúc Phúc-Trung *8Lông Vũ *128Ngọc Tái Sinh-Tím Lv2 *6
Gói quà KanTuRu 2.000.000 VNĐĐá Đất Lv6 *4Nước Mắt Thiên Sứ *38Bùa Chúc Phúc-Cao *81888 Gem KhóaNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *12

MUS

MUS

MUS

Gói Quà Đặc Biệt

 • Quà ưu đãi hạn giờ, đừng bỏ qua cơ hội
NgàyMốc nạpThưởng
15/10/2020

400 GemNước Mắt Thiên Sứ *5Đá Nước Lv4 *2Thuốc EXP Pet-Cao *25
800 GemNước Mắt Thiên Sứ *12Đá Nước Lv4 *4Thuốc EXP Pet-Cao *50
2000 GemNước Mắt Thiên Sứ *18Đá Nước Lv6 *1-
16/10/2020

400 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *2Đá Đất Lv4 *2Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *25
800 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *4Đá Đất Lv4 *4Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *50
2000 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *8Đá Đất Lv6 *1-
17/10/2020

400 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *2Đá Gió Lv4 *2Thuốc EXP Thú Cưỡi-Cao *25
800 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *4Đá Gió Lv4 *4Quyển Phong Ấn *3
2000 GemNgọc Tái Sinh-Tím Lv2 *6Đá Gió Lv6 *1Quyển Phong Ấn *5

MUS

MUS

MUS

Tiệm ưu đãi

 • Shop Giảm giá vui vẻ mua các vật phẩm giá trị
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá ưu đãiMua tối đa
15/10/2020

Blue Feather *10235016003
Lửa Andes *10235016003
Lông Vũ *50150080020
16/10/2020

Ngọc Bless *301509025
Ngọc Soul *3045028025
Ngọc Life *3030020025
17/10/2020

Mảnh Pet Thường-Trung *112565100
Mảnh Pet Thường-Cao*115075100
Thuốc EXP Pet-Cao*105002801

MUS

MUS

MUS

Vòng Quay May Mắn

 • Quay vòng quay may mắn nhận nhiều quà Thưởng
NgàyQuà ThưởngSố Lượng
16/10 - 18/10/2020Đá Điện Lv11 *22
Đá Điện Lv11 *11
Thuốc Exp Pet-Cao *200200
18888 Gem Khóa1
Đá Điện Lv10 *11
Mảnh Voi Con *4040
Viên 500 Vạn EXP *100100
Đá Điện Lv6 *11
Đá Điện Lv5 *22
Đá Điện Lv5 *11
Đá Điện Lv4 *11
Quyển Phong Ấn *22

MUS

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến MU Strongest - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


Cánh Tiên xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Strongest - VNG
Ban Quản Trị - Cánh Tiên